Recent Posts

Posted in Ứng dụng công nghệ

Công nghệ sinh học y dược là gì ? Các ứng dụng trong đời sống thế nào?

Một trong những ngành học đang được nhiều bạn lựa chọn hiện là công nghệ sinh học y dược, tuy nhiên không có nhiều người…

Continue Reading...
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là mục tiêu hướng đến của nông nghiệp Việt Nam hiện nay
Posted in Ứng dụng công nghệ

Các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là phương pháp phát triển ngành nông nghiệp được Việt Nam và thế giới lựa…

Continue Reading...
Công nghệ nano là gì?
Posted in Ứng dụng công nghệ

Công nghệ nano là gì? Ứng dụng công nghệ nano trong thực tiễn

Hiện nay, sử dụng công nghệ nano trong các sản phẩm, thiết bị ngày càng trở lên phổ biến. Tuy nhiên, có nhiều người dùng…

Continue Reading...
Posted in Ứng dụng công nghệ

Công nghệ in 3D là gì? Công nghệ trong xây dựng tại Việt Nam

In 3D là gì? Công nghệ in 3D là gì? Công nghệ in 3D tại Việt Nam ra sao? Ứng dụng trong ngành xây dựng…

Continue Reading...